• ПРИ НАС Е ВЕСЕЛО!
  ДГ "Св.Св.Кирил и Методий"с.Батак"
  ПРИ НАС Е ВЕСЕЛО!
 • Колективът и децата на ДГ с.Батак
  ДГ "Св.Св. Кирил и Методий"
  Колективът и децата на ДГ с.Батак
 • РАБОТИМ ЗАЕДНО С РОДИТЕЛИТЕ
  РАБОТИМ ЗАЕДНО С РОДИТЕЛИТЕ
 • УЧЕНЕТО Е ЛЕСНО И ИНТЕРЕСНО
  УЧЕНЕТО Е ЛЕСНО И ИНТЕРЕСНО
 • ОБИЧАМЕ ДА ПРАЗНУВАМЕ
  ОБИЧАМЕ ДА ПРАЗНУВАМЕ
 • Почивката е нужна
  Почивката е нужна
 • ОБИЧАЙ ПРИРОДАТА!ОПАЗВАЙ Я!
  ОБИЧАЙ ПРИРОДАТА!ОПАЗВАЙ Я!
 • ПРАВИ ДОБРО ,ЗА ДА ТИ ПРАВЯТ ДОБРО
  ПРАВИ ДОБРО ,ЗА ДА ТИ ПРАВЯТ ДОБРО
 • БЪДИ ТОЛЕРАНТЕН !
  ДГ "Св. св. Кирил и Методий"
  БЪДИ ТОЛЕРАНТЕН !
Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

Ние сме ДГ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Батак

Мисията на ДГ е да утвърждава детското заведение като място за интелектуално,емоционално,духовно-нравствено и физическо развитие на всяко дете,с изградено социално поведение и високо самочувствие,с критично мислене,широки интереси и творчески нагласи,съхранило своята национална идентичност и уважаващо индивидуалните и културни различия.

Визия:Създаване на условия за утвърждаване на ДГ като съвременно учебно-възпитателно заведение,способно да формира емоционален комфорт при пребиваването на децата,знания и личностни умения за активно взаимодействие със социалната среда,развитие на детския личностен потенциал и изграждане на бъдещите граждани на Европа чрез съхраняване на националните ценности и традиции.Превръщане на ДГ в желано и любимо място за децата.

Цели:Повишаване ефективността на работата в ДГ с цел качествено възпитание и подготовка на децата от предучилищна възраст

 

" Учим днес , за да успеем утре"